Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण । ऋ द्घ ड्ढ ठ्ठ ट्ठ द्व ड्ड द्र ह् हृ % – ÷ “ ” ‘ ’

 

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :